Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

№2 (12), 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ЗМІСТ

 

АКУШЕРСТВО

 

5 Голяновський О.В., Журавльова Л.А., Іванкова І.М., Савонік Г.О. Розродження і терапія масивної акушерської кровотечі на тлі ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури

 

12 Лукьянова И.С., Медведенко Г.Ф., Тарасюк Б.А., Дзюба Е.Н. Фетальные аритмии: стратегия и тактика (данные литературы и собственные результаты)

 

18 Жабченко І.А., Корнієць Н.Г., Тертична-Телюк С.В., Коваленко Т.М. Порушення психоемоційного стану у внутрішньо переміщених осіб: стан проблеми

 

25 Щербина М.О., Вигівська Л.А. Перинатальні інфекції — актуальна проблема сьогодення

 

ГІНЕКОЛОГІЯ

 

33 Бобрицкая В.В., Черняк О.Л. Ликвидация эндотелиальной дисфункции в патогенетическом механизме бесплодия

 

41 Донська Ю.В., Медведєв М.В. Питання менопаузальної гормонотерапії в жінок із метаболічними порушеннями в клімактерії (огляд літератури)

 

46 Маланчук Л.М., Мартинюк В.М., Маланчук С.Л. Сучасні аспекти етіопатогенетичної терапії внутрішнього генітального ендометріозу в жінок із дисгормональними захворюваннями молочних залоз

 

51 Горбатюк О.М. Больовий абдомінальний синдром у дівчат при пухлинах і пухлиноподібних утвореннях придатків матки в практиці дитячого хірурга

 

ГЕНЕТИКА

 

54 Россоха З.І., Кир’яченко С.П., Похилько В.І., Ковальова О.М., Горовенко Н.Г. Асоціація делеційного поліморфізму гена GSTT2B зі скороченням гестаційного віку та розвитком критичних станів у новонароджених

 

61 МЕДИЧНІ ПОДІЇ

Template Joomla 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика