Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

№4 (6), 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗМІСТ

 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПАТОЛОГІЯ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК У ЖІНОК. РОЛЬ МІКРОБІОТИ»

 

5 Нагорна В.Ф., Москаленко Т.Я., Гриценко А.А. Піхвова мікробіота під час вагітності: характеристика, принципи корекції порушень

 

12 Гаврилюк А.М., Чопяк В.В., Кріль І.Й., Камєнічна М.Ю., Курпіш М.М. Імунологічні аспекти впливу чоловічого чинника на репродуктивну функцію жінки

 

19 Сківка Л.М. Мікробіота сечостатевого тракту чоловіка та її зв’язок із фертильністю

 

25 Носенко Е.Н. Роль лактобактерий в экологической динамике вагинальных микробных сообществ в норме и при патологии

 

32 Ромащенко О.В., Білоголовська В.В., Яковенко Л.Ф., Лебідь Л.М., Ходжава М.М. Характеристика мікробіоценозу статевих і сечовивідних шляхів у жінок репродуктивного віку із запальними захворюваннями органів малого таза

 

37 Коваль Г.Д. Порушення мікробіоти статевих шляхів як чинник дисрегуляції вроджених імунних механізмів у жінок, які хворі на ендометріоз, асоційований із безпліддям

 

43 Берегова Т.В., Фалалєєва Т.М., Янковський Д.С., Сухомлин А.А., Непорада К.С. Вплив мультипробіотика на тканини пародонта щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння

 

46 Білко Т.М. Корекція мікроекології організму людини синбіотиками останніх поколінь

 

51 Свидзински А., Ленинг-Бауке В., Свидзински С., Дорффел И. Структурированные полимикробные биопленки с преобладанием Gardnerella

 

74 Боднарук Н.М. Шляхи покращення ситуації у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї: проект Концепції Загальнодержавної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на 2017-2021 рр.»

 

ПІДЛІТКОВА ВАГІТНІСТЬ

 

77 Андрієць О.А., Ринжук Л.В., Боднарюк О.І. Підліткова вагітність: актуальна проблема сьогодення

 

81 Астахов В.М., Бацылева О.В. Ювенильная беременность как психосоциальная проблема

 

86 Рекомендации по ведению подростковой беременности Клинические практические рекомендации Канадского комитета детской и подростковой гинекологии и акушерства, одобренные Обществом акушеров и гинекологов Канады (август 2015 г., сокр.)

 

90 Можейко Л.Ф., Карпова Е.Г. Оценка медико-социальных рисков при подростковой беременности

 

НАДЗВИЧАЙНІ КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

 

94 Наймолодші мами у світі

 

МЕДИЧНІ ПОДІЇ

 

97 Проект «Мікробіом людини» — логічний розвиток проекту «Геном людини»

 

98 Слухання в комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (за матеріалами засідання)

 

99 ВІТАЄМО

Template Joomla 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика