Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

№3 (5), 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗМІСТ


АКУШЕРСТВО


5 Назаренко Л.Г., Недорезова К.М. Критерії об’єктивізації прогнозу успіху вагінальних пологів у жінок із кесаревим розтином в анамнезі


11 Куса О.М., Шовгенюк Р.Я., Бендас М.П. Клінічне значення внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності та методи профілактики


16 Кривопустов О.С. Роль прогестерон-індукованого блокуючого чинника в прогнозуванні й терапії невиношування вагітності


19 Курташ Н.Я., Перхулин О.М. Оцінка порушень гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із НВV-інфекцією


23 Гордієнко І.Ю., Авраменко Т.В., Шевченко О.А., Тарапурова О.М., Величко А.В., Гребініченко Г.О. Спинальний дізрафізм: пренатальна діагностика, клініко-неврологічні особливості, випадки з практики


31 Лукьянова И.С., Медведенко Г.Ф., Журавель И.А., Тарасюк Б.А., Иванова Л.А. Пренатальные и постнатальные параллели при критических врожденных пороках сердца у плода


ГІНЕКОЛОГІЯ


39 Дзюба О.М. Соноеластографiя в діагностиці захворювань репродуктивної системи (огляд літератури та власні спостереження)


43 Чубатий А.I., Гнатко О.П., Островська С.О. Позаматкова вагітність: сучасний погляд на проблему


47 Бойко В.І., Нікітіна І.М., Єжова О.В. Сучасні аспекти лікування ендометріозу яєчників


52 Феськов А.М., Тучкина И.А., Феськов В.А. Сохранение фертильности при раке молочной железы (обзор литературы и собственные данные)


ГЕНЕТИКА


56 Медведєва Н.Л. Оцінкa поліморфних варіантів генa FGB тa рівня фібриногену в жінок із репродуктивними розлaдaми


КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ


61 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: АНОМАЛЬНІ МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ


МЕДИЧНІ ПОДІЇ


81 2-й Восточноевропейский конгресс по боли


83 Жіноче здоров`я XXI століття. Стратегія та тактика рішень міждисциплінарних проблем естетичної гінекології

Template Joomla 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика