Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

 

№1 (3), 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ЗМІСТ


Оригінальні дослідження

 

5 Г.Д. Коваль, В.В. Чоп’як, А.М. Камишний. Зміни імуногенетичної регуляції імунної відповіді при ендометріозі, що асоційований із безпліддям

 

11 М.Р. Оразов, В.Е. Радзинский, Е.Н. Носенко. Экспрессия сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) в тканях матки как один из механизмов алгогенеза при аденомиозе, ассоциированном с хронической тазовой болью

 

17 М.-В.В. Самойлова. Сонографічні особливості діагностики ендометріозу яєчників

 

Акушерство

 

20 М.О. Коростіль, О.О. Чорна. Затримка росту плода при доношеній і недоношеній вагітності

 

24 В.І. Пирогова, Н.В. Щурук, М.Й. Малачинська, С.О. Шурпяк. До питання щодо профілактики гемолітичної хвороби плода й новонародженого

 

29 А.С. Занько, Д.М. Семенов. Феномен биологической резистентности к бета-лактамным антибиотикам при беременности

 

34 І.С. Лук’янова, Г.Ф. Медведенко, О.Д. Жадан, Т.В. Авраменко, О.В. Головченко. Гемодинамічні предиктори перинатальних ускладнень у вагітних із гестаційним діабетом (за даними ультразвукових досліджень)

 

39 Н.Г. Скурятіна. Аналіз перебігу вагітності і пологів у жінок із патологією шийки матки

 

Гінекологія (дитяча гінекологія)

 

44 М.А. Михайлюта, Ю.А. Кириченко, С.І. Манащук, О.В. Колодинська. Досвід лікування та профілактики пубертатних маткових кровотеч

 

49 О.М. Горбатюк. Хірургічна тактика при гострому апендикулярно-генітальному синдромі у дівчат

 

52 О.П. Гнатко, А.І. Чубати, Л.Л. Семенюк. Вплив соматичної та гінекологічної патології на репродуктивне здоров’я дівчат-підлітків

 

56 С.М. Мельников. Лікування дисменореї: акцент на фармакотерапії больового синдрому

 

Міждисциплінарні питання

 

61 В.О. Бенюк, А.І. Курченко. Імуномодулюючі особливості сучасних пробіотичних препаратів

 

66 А. Mykytenko, D. Yankovskiy, G. Dyment, Т. Beregova, К. Neporada. Probiotic concept for treatment of generalized chronic periodontitis in women

 

71 Т.М. Білко, О.С. Ахтемійчук. Вплив нутрієнтного складу харчового раціону на імунний стан слизових у жінок

 

77 Абдулрахман Aбдулбасет Мослем, О.М. Макарчук, С.О. Кантимир. Оцінка функціонального стану печінки та показники гемограми в жінок із гіперпроліферативними процесами матки

 

80 Х.О. Ліщук-Якимович. Антифосфоліпідний синдром у практиці лікаря-репродуктолога

 

Клінічний протокол

 

83 Рак молочної залози. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (2015)

 

Медичні події

 

97 17-й Всесвітній конгрес гінекологів-ендокринологів

Template Joomla 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика